P-31 Mechaniczne mycie warzyw

14000 PLN  

Średnie zarobki miesięczne netto  po odliczeniu mieszkania i podatków,​ przy 200 godzinach miesięcznie.

(12500 podstawa + 1500 PLN pieniądze wakacyjne)


Informacje


Oczekujemy

Dodatkowe informacje 

Oferujemy

Średnie zarobki miesięczne netto  po odliczeniu mieszkania i podatków​: 14000 PLN

12500 podstawa + 1500 PLN pieniądze wakacyjne


Zakres obowiązków

Jeśli pracownik chce skorzystać z naszej bazy noclegowej, szczegóły zakwaterowania zostaną mu przekazane wraz z informacjami adresowymi pracy i umową. 

Wstępnie można zapoznać się z proponowanymi przez nas lokalizacjami w zakładce "ZAKWATEROWANIE".

Średnia zarobków netto podana w ofercie wyliczona jest przyjmując:

Średnia zarobków netto nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem pracownika i dojazdem do pracy. Zarobki są tylko szacowane i uwarunkowane faktyczną ilością godzin przepracowanych oraz kwotą wolną od podatku.