Karta podatkowa

Karta podatkowa

Pracodawca zapewnia obsługę administracyjną w zakresie uzyskania numeru ewidencyjnego CPR oraz karty podatkowej.
Numer CPR oraz karta podatkowa niezbędne są do prawidłowego sporządzenia listy płac oraz rejestrowania wszelkich składek, podatków i świadczeń pracowniczych w duńskich urzędach. Pracodawca wypełnia w imieniu pracownika wniosek o nadanie numeru CPR i nadanie karty podatkowej. Karta podatkowa jest indywidualna dla każdego pracownika, określa ona kwotę wolną od podatku tzw. „fradrag” (wszelkie dochody brutto pracownika powyżej kwoty wolnej od podatku zostają opodatkowane, a pracodawca odprowadza w imieniu pracownika podatek do SKAT - duński urząd podatkowy odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) oraz datę obowiązywania.

Numer CPR oraz karta podatkowa nadawane są przez SKAT w terminie od 3 do 6 tygodni, od momentu otrzymania kompletnej dokumentacji (wniosek o nadanie CPR i kartę podatkową, umowa o pracę, kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz inne dokumenty, jeśli są niezbędne).

Każdy pracownik powinien otrzymać kartę podatkową wraz z numerem CPR (na dokumentach duńskich widnieje nazwa "personnummer") na polski adres podany we wniosku (list wysyłany jest przez SKAT).

W przypadku, gdy SKAT nie nadał jeszcze pracownikowi numeru CPR lub karty podatkowej, pracodawca zgodnie z ustawą KSL § 48 ust 8 zobowiązany jest potrącić 55% podatku na liście płac pracownika.

Jednakże pracodawca przy wynagrodzeniu wypłaca zaliczkowo nadpłacony podatek do poziomu 38% (oznacza to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie z podatkiem 38% bez uwzględnienia kwoty wolnej). Jest to pozycja "aconto taxcorrection" na odcinku. (Powyższe nie dotyczy wynagrodzenia za listopad i grudzień).

Firma po otrzymaniu karty podatkowej danego pracownika, sporządza korektę nadpłaconego wcześniej podatku (uwzględniając kwotę wolną od podatku) i dokonuje przelewu należnej kwoty na konto bankowe pracownika. Środki wypłacone zaliczkowo (aconto taxcorrection) odejmowane są przy korekcie. Korekty sporządzane w każdy piątek.

Tutaj znajduje się link (kliknij)  do oficjalnej strony duńskiego Urzędu Skarbowego  SKAT gdzie omówiona jest procedura postępowania w przypadku braku karty podatkowej.   

Ile zapłacę podatku dochodowego jeśli moja kwota wolna od podatku miesięcznie to “x”?

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora wypłat, dzięki niemu w prosty sposób obliczysz wypłatę netto oraz kwotę podatku dochodowego.Czy prowadzić zapiski związane z miejscem zamieszkania i miejscem pracy?

Tak! Pamiętaj, aby zachować dokumentację  związaną z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy!

Prowadź codzienne zapiski związane z adresami, oraz ilością wykonanych kilometrów do pracy.  Te informacje należy podać przy rozliczeniu rocznym. Zachowuj również zdjęcia paragonów za paliwo, może to być przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego