Ulga abolicyjna w Polsce

Ograniczenie ulgi abolicyjnej w Polsce od stycznia 2021 roku - co to oznacza w praktyce? 

Na czym polega ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku w określonych sytuacjach. Obecnie najczęściej stosowana jest w kontekście rozliczania podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021 sprawiło, że osoby pracujące w Danii będą musiały w pewnych opisanych niżej okolicznościach zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem dochodowym który zapłaciliby w Polsce od zarobków zagranicznych, a tym zapłaconym w Danii.Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Wprowadzane przepisy dotkną, tzw. polskich rezydentów podatkowych. Są nimi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z tych warunków:Zerowy PIT, czyli ulga podatkowa dla pracowników do 26 lat zakłada, że młodzi podatnicy, których roczne przychody nie przekroczą kwoty ponad 85 000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego.Ile wynosi podatek dochodowy w Polsce i w Danii?

Najważniejsze, co musimy wiedzieć, to to, że w Polsce od pensji odciągane są 2 rzeczy: składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, oraz podatek dochodowy.

Natomiast w Danii na podatek składają się 2 rzeczy: A-SKAT, czyli podatek dochodowy, oraz AM-BIDRAG, 8% obowiązkowa składka na rynek pracy.


Każda osoba, która jest rezydentem podatkowym w Polsce, czyli przebywa w Polsce więcej niż 183 dni w ciągu roku musi złożyć w urzędzie skarbowym PIT ZG, informujący o dochodach osiągniętych za granicą.

Do tej pory niezłożenie PIT-u ZG do Polski nie wiązało się z żadną karą pieniężną, a złożenie PIT ZG nie powodowało konieczności dopłaty podatku. Obowiązkiem podatnika było jedynie poinformowanie o swoich dochodach.


Ustawa o ograniczeniu ulgi abolicyjnej zakłada, że każda osoba, która jest rezydentem podatkowym w Polsce musi wykazać w Polsce dochód z Danii oraz zapłacić różnicę podatku od tego co zapłaciła w Danii, a zapłaciłaby w Polsce według poniższych danych.


Podatek dochodowy w Polsce wynosi:

0% dla przychodu nieprzekraczającego 8 000 zł,

17% dla przychodu między 8 000 zł a 85 528 zł,

32% dla przychodu wyższego niż 85 529 zł (17% dla przychodu między 8 000 zł a 85 528 zł)


 

Czy będę musiał zapłacić podatek w Polsce?

Wszystko zależy od tego, gdzie jesteś rezydentem podatkowym, czy pracujesz w jednym kraju, czy w kilku oraz jak wysoki jest twój dochód oraz podatek, który od niego zapłaciłeś. Każda sytuacja jest na tyle indywidualna. Mam nadzieję, że trochę rozjaśnią ci sytuację poniższe przykłady.

 

Przykład 1

Pan Mateusz mieszka na co dzień w Polsce, ale każdego roku wyjeżdża na 5 miesięcy do Danii w celach zarobkowych. W okresie od czerwca do sierpnia udaje mu się zarobić łączną kwotę 112 500 kr brutto (100 000 kr wynagrodzenie + 12 500 feriepenge). Taka kwota w zupełności wystarcza Panu Mateuszowi do kawalerskiego życia w Polsce przez kolejne 6 miesięcy. Z racji tego, że Pan Mateusz jest rezydentem podatkowym w Polsce, w Danii przyznano mu ulgi podatkowe.

Pan Mateusz musiał zapłacić 22 000 kr podatku, z czego 15 000  kr poszło na podatek A-SKAT oraz 9 000 kr jako AM-BIDRAG


Zakładając, że kurs złotówki do korony wynosi średnio 0,59, to zarobki Pana Mateusza można przeliczyć na 0,59 x 112 500 kr = 66 375 zł brutto.

Oznacza to, że Pan Mateusz w Polsce powinien zapłacić 17% podatku. 17% podatku z kwoty 112 500 kr to 19 125 kr, a Pan Mateusz zapłacił w Danii 22 000 kr, czyli 19,5 % podatku.  Oznacza to, że w Polsce Pan Mateusz nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego.


 


Przykład 2.

Pan Karol pracuje rotacyjnie, w stałej rotacji 2 tygodnie pracy na 3 tygodnie wolnego. Oznacza to, że większość roku spędza w Polsce (7 miesięcy), czyli rezydentem podatkowym jest w Polsce. W ciągu trwania całego roku zarobił łącznie 337 500 kr brutto (300 000 kr wynagrodzenie + 37 500 feriepenge).


Pan Karol musiał w Danii zapłacić 84 000 kr podatku, z czego 57 000  kr poszło na podatek A-SKAT oraz 27 000 kr jako AM-BIDRAG.

 

Zakładając, że kurs złotówki do korony wynosi średnio 0,59 to zarobki Pana Karola można przeliczyć na 0,59 x 337 500 kr = 199 125 zł. Oznacza to, że przekroczył próg podatkowy i w Polsce powinien zapłacić 17% od kwoty 85 528, a od nadwyżki (113 597 zł) 32% podatku. Podatek, który powinien zostać zapłacony od tego dochodu w Polsce to zatem: 17% x 85 528 + 32% x 113 597 = 14 540 + 36 351 = 50 891 zł 


Pan Karol zapłacił w Danii 84 000 kr (49 560 zł) zł  podatku. Oznacza to, że w Polsce Pan Karol będzie musiał zapłacić dodatkowo 1331 zł  podatku dochodowego.  49 560 zł (podatek w Danii) - 50 891 (podatek wyliczony w Polsce) = -1 331 zł Pytania


Na stronie SKAT, oraz na ostatnim odcinku wypłaty, w podsumowaniu na dole.


Bidragspligtig AM-indkomst - dochód podlegający opodatkowaniu

A-SKAT- zapłacony podatek dochodowy A-SKAT

Arbejdsmarkedsbidrag - składka/podatek na rynek pracy


Bidragspligtig AM-indkomst to wynagrodzenie brutto + pieniądze wakacyjne bruttoUlga podatkowa dla pracowników do 26 lat zakłada, że młodzi podatnicy, których roczne przychody nie przekroczą kwoty ponad 85 000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego.Oblicz ile % podatku zapłaciłeś w Danii (suma A-SKAT + 8% Arbejdsmarkedsbidrag) od wynagrodzenia. Następnie porównaj procent podatków z opodatkowaniem w Polsce. Jeśli w Danii zapłaciłeś więcej podatku niż zapłaciłbyś w Polsce to nie trzeba dopłacać do podatku w Polsce.


0% dla przychodu nieprzekraczającego 8 000 zł,

17% dla przychodu między 8 000 zł a 85 528 zł,

32% dla przychodu wyższego niż 85 529 zł (17% dla przychodu między 8 000 zł a 85 528 zł)